Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II với công chức trong đơn vị

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Thuận, vừa đậu kỳ thi công chức kiểm toán nhà nước, sắp tới tôi sẽ được phân công công tác là công chức Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II. Nhưng tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II với công chức trong đơn vị được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II với công chức trong đơn vị quy định tại Điều 19 Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong đơn vị làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng nền nếp văn hóa công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

   - Công chức gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao; giải quyết công việc đúng thủ tục, thời gian; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công việc được giao. Nếu có khó khăn, vướng mắc không tự giải quyết được hoặc phải vượt quá thẩm quyền phải kịp thời có đề xuất, báo cáo với lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo trực tiếp phụ trách phải tạo điều kiện và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn