Quan hệ công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương Đảng

Ngày hỏi:17/05/2018

Quan hệ công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương Đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Đức Huy, tôi sinh sống và làm việc tại Thái Bình. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quan hệ công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương Đảng được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (duc_huy***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương Đảng được quy định tại Điều 9 Quy chế làm việc 10-QĐ/TW năm 2006 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

   - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

   - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, có kế hoạch phối hợp với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo việc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp dưới quản lý khi có dấu hiệu vi phạm; trực tiếp kiểm tra khi thấy cần thiết. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và cấp uỷ liên quan có trách nhiệm báo cáo các ý kiến khác nhau đó để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

   - Các cấp uỷ trực thuộc Trung ương khi chuẩn bị nhân sự để bầu uỷ ban kiểm tra, bầu chủ nhiệm, thay đổi chủ nhiệm phải trao đổi ý kiến với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định; thay đổi các thành viên của uỷ ban kiểm tra cấp mình thì trao đổi thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

   - Các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo thường kỳ và đột xuất của cấp uỷ trực thuộc Trung ương khi gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì đồng gửi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ công tác giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng với các cấp uỷ trực thuộc Trung ương Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quy chế làm việc 10-QĐ/TW năm 2006.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn