Quan hệ công tác với các cá nhân, tổ chức ngoài Tổng cục Hải quan

Ngày hỏi:30/10/2017

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác với các cá nhân, tổ chức ngoài Tổng cục Hải quan được quy định tại tại Điều 9 Quyết định 188/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra công chức hải quan trong việc giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức bảo đảm nhanh gọn, thuận tiện, đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

   2. Đối với những công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị phải thông báo bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp để các cá nhân, tổ chức biết.

   3. Thủ trưởng đơn vị phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với những công chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm gây phiền hà, sách nhiễu và tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về quan hệ công tác với các cá nhân, tổ chức ngoài Tổng cục Hải quan theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 188/QĐ-TCHQ năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn