Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với thủ trưởng cơ quan

Ngày hỏi:11/12/2017

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với thủ trưởng cơ quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Minh Phương, hiện đang làm việc tại Quận 2, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với thủ trưởng cơ quan được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Quy định 95-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan là quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy về tình hình các mặt công tác của đơn vị và đề xuất biện pháp thực hiện. Cấp ủy thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo về mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên thực hiện; quy định chế độ kiểm tra đối với các mặt công tác của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh để tổ chức thực hiện các nghị quyết đó và điều hành theo chức trách của thủ trưởng.

   2- Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy những chủ trương, kế hoạch công tác lớn do cấp trên giao. Cấp ủy thảo luận, quán triệt và ra nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện.

   3- Cấp ủy thực hiện chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của thủ trưởng cơ quan trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ của cấp trên giao và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy. Đồng thời thường xuyên thông báo với thủ trưởng cơ quan tình hình tư tưởng, những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ, chính sách trong cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả với cấp ủy.

   4- Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và pháp luật khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ và các tiêu cực khác trong cơ quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với thủ trưởng cơ quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 95-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn