Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với đoàn thể quần chúng

Ngày hỏi:11/12/2017

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với đoàn thể quần chúng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Phương Vy, hiện đang làm việc tại Quận 1, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với đoàn thể quần chúng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp mọi mặt công tác của đơn vị; lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp trên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan.

   Theo quy định tại Điều 9 Quy định 95-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với ban chấp hành các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân đối với đoàn thể quần chúng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 95-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn