Quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy đơn vị và chính ủy, chính trị viên trong quân đội

Ngày hỏi:11/12/2017

Quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy đơn vị và chính ủy, chính trị viên trong quân đội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Như Ngọc, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy đơn vị và chính ủy, chính trị viên trong quân đội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục I.1 Phần Đ Quy định 59-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy đơn vị (kể cả tổng giám đốc, giám đốc) và chính ủy, chính trị viên là mối quan hệ giữa lãnh đạo với phục tùng sự lãnh đạo.

   - Người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên phải phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy về mọi mặt, kịp thời báo cáo tình hình đơn vị và mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, đề xuất chủ trương lãnh đạo, biện pháp thực hiện để cấp ủy thảo luận, quyết định và có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết theo, chức trách.

   Đối với nhiệm vụ chiến đấu, người chỉ huy báo cáo với cấp ủy nhiệm vụ cấp trên giao, quyết tâm chiến đấu, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo để cấp ủy thảo luận, quyết định. Trường hợp nhận nhiệm vụ chiến đấu khẩn cấp hoặc có tình huống diễn biến ngoài dự kiến, không có điều kiện họp cấp ủy hoặc ban thường vụ, thì người chỉ huy phải chủ động trao đổi với bí thư (chính ủy, chính trị viên) quyết đoán xử trí kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó báo cáo và chịu trách nhiệm với cấp ủy cấp mình và cấp trên.

   - Các đơn vị sản xuất quốc phòng làm kinh tế, định kỳ hằng tháng, quý, năm, tổng giám đốc, giám đốc phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất quốc phòng, kinh tế của kỳ trước, dự kiến kế hoạch kỳ sau để cấp ủy thảo luận, quyết định. Tổng giám đốc, giám đốc phải chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết và chịu sự kiểm tra về mọi mặt của cấp ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp ủy, trước pháp luật, trước cấp trên về các quyết định của mình.

   - Cấp ủy đảng ở cơ quan, viện nghiên cứu có trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra mọi hoạt động của người đứng đầu cơ quan, nhất là trong chỉ đạo, quản lý điều hành công tác chuyên môn cho đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy về nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao để cấp ủy thảo luận, quyết định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy đơn vị và chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 59-QĐ/TW năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn