Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với Người ký quyết định thanh tra kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:01/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với Người ký quyết định thanh tra kiểm toán Nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với Người ký quyết định thanh tra kiểm toán Nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định 158/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Người ký quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Thủ trưởng đơn vị được Tổng KTNN giao chủ trì cuộc thanh tra có trách nhiệm quản lý trực tiếp, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch thanh tra được phê duyệt; tổ chức thẩm định kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra trước khi trình Tổng KTNN ban hành.

   - Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ sự chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Người ký quyết định thanh tra, của thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng yêu cầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn