Quan hệ giữa lãnh đạo Bộ với người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục

Ngày hỏi:06/04/2018

Quan hệ giữa lãnh đạo Bộ với người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Minh Phúc, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Quan hệ giữa lãnh đạo Bộ với người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Bộ trưởng, Thứ trưởng định kỳ hoặc đột xuất họp với người đứng đầu các đơn vị phụ trách hoặc làm việc với lãnh đạo từng đơn vị phụ trách để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Người đứng đầu đơn vị phải chuẩn bị kỹ nội dung làm việc và tổ chức thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ tại buổi làm việc.

   2. Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời với lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện công tác, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 7 của Quy chế này và những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

   3. Khi được Bộ trưởng phân công Thứ trưởng hoặc Bộ trưởng ủy quyền người đứng đầu đơn vị đại diện cho Bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị, trả lời báo chí... phải phát biểu các nội dung đã được Bộ trưởng phê duyệt và báo cáo Bộ trưởng kết quả cuộc họp.

   4. Bộ trưởng ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ chủ động chủ trì họp, làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân còn có ý kiến khác nhau, trình Bộ trưởng quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Quan hệ giữa lãnh đạo Bộ với người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ Giáo dục. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn