Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán

Ngày hỏi:01/03/2018

Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Vinh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là việc quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán được quy định tại Điều 7 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán nhà nước quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng gồm:

   + Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch kiểm toán viên nhà nước;

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng;

   + Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bồi dưỡng theo nhu cầu vị trí việc làm;

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin;

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng khác do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

   - Nhiệm vụ quản lý chương trình gồm:

   + Tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu;

   + Tổ chức thẩm định, đánh giá;

   + Phê duyệt, ban hành và hướng dẫn thực hiện.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn