Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày hỏi:27/04/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đánh giá xếp loại cá cá nhân, tập thể trong hệ thống chính trị. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được quy định như thể nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý hồ sơ xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được quy định tại Điều 17 Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản lý gồm:

   - Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.

   - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (đối với cá nhân).

   - Biên bản hội nghị kiểm điểm.

   - Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.

   - Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.

   - Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).

   - Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

   - Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).

   - Các văn bản khác (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 17 Quy định năm 2018 132-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn