Quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định ra sao?

Ngày hỏi:16/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là sinh viên ngành Quản trị Văn phòng. Mới được nhận vào làm việc tại một công ty xây dựng. Đề làm tốt công việc sắp tới tôi có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định tại Điều 25 Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, cụ thể như sau:

   - Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của Nghị định này.

   - Con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:

   + Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền;

   + Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức;

   + Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền;

   + Không được đóng dấu khống chỉ.

   - Việc sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và con dấu của văn phòng hay của đơn vị trong cơ quan, tổ chức được quy định như sau:

   + Những văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành phải đóng dấu của cơ quan, tổ chức;

   + Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay dấu của đơn vị đó.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn