Quản lý văn bản đến, văn bản đi của cơ quan kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib

Ngày hỏi:30/11/2018

Theo tôi được biết Kiểm toán nhà nước thực hiện các công việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng. Anh chị cho tôi hỏi việc quản lý văn bản đến, văn bản đi của cơ quan kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Quy chế làm việc của kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib ban hành kèm theo Quyết định 1753/QĐ-KTNN năm 2018 quy định về quản lý văn bản đến, văn bản đi như sau:

   - Quản lý văn bản đến

   + Đối với các văn bản chuyển đến CNIb, Phòng Tổng hợp có trách nhiệm vào sổ Công văn đến, trình Kiểm toán trưởng cho ý kiến xử lý để chuyển giao cho các phòng, cá nhân có liên quan hoặc trực tiếp xử lý qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của KTNN.

   + Trưởng phòng nhận văn bản có trách nhiệm xử lý, phân công, chỉ đạo tham mưu giải quyết và trình lãnh đạo CNIb theo quy định tại Điều 5 và Điều 15 của Quy chế này.

   - Quản lý văn bản đi

   + Văn bản sau khi được cấp có thẩm quyền ký ban hành phải được hoàn thành thủ tục văn thư và chuyển phát ngay trong ngày, chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo;

   + Chỉ phát hành văn bản ký thay theo quy định tại Điều 17 Quy chế này;

   + Văn bản đã phát hành nếu cần sửa lại về nội dung phải do chính người đã ký văn bản đó ký lại văn bản mới hoặc do người trên một cấp ký đính chính bằng một văn bản khác;

   + Việc phát hành văn bản và quản lý văn bản phát hành phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

   Trên đây là quy định về việc quản lý văn bản đến, văn bản đi trong cơ quan kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn