Quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu của Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:09/04/2018

Bộ Tư pháp quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Minh Ngọc, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Bộ Tư pháp quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm quản lý văn bản gửi đến Bộ Tư pháp, xử lý văn bản đến và quản lý văn bản phát hành, văn bản đi theo quy định của pháp luật và Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp; đôn đốc lập hồ sơ theo dõi thời gian xử lý văn bản tại các đơn vị và tổng hợp và báo cáo tình hình xử lý văn bản của các đơn vị tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ.

   2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách về tình hình xử lý văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu của đơn vị mình; chỉ đạo công chức, viên chức của đơn vị cập nhật đầy đủ văn bản và thông tin về quá trình xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ và báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) theo quy định.

   3. Công chức, viên chức có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị; lập hồ sơ công việc, quản lý hồ sơ, tài liệu và thực hiện chế độ bảo mật theo quy định; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

   4. Trong trường hợp chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, công chức, viên chức phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho người thay thế. Nội dung bàn giao phải được thể hiện bằng văn bản và có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị hoặc Lãnh đạo Bộ đối với trường hợp là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu của Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn