Quân nhân chuyên nghiệp có bằng Cao đẳng có được nâng bậc lương không?

Ngày hỏi:26/10/2019

Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp trình độ trung cấp, đang hưởng Hệ số lương 4.1. Tháng 8/2020 tôi được xét nâng lương lên hệ số 4.4. Tới tháng 1/2021 tôi tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Vậy xin hỏi bậc lương của tôi sẽ phiên sang trình độ cao đẳng như thế nào và Hệ số lương sẽ là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định việc nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp không dựa vào bằng cấp mà dựa vào hàm và thời gian công tác, tại Điều 4 Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, như sau:

   - Cấp bậc quân hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương có hệ số dưới 3,95.

   - Cấp bậc quân hàm Trung úy quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45.

   - Cấp bậc quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 4,45 đến dưới 4,90.

   - Cấp bậc quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 4,90 đến dưới 5,30.

   - Cấp bậc quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 5,30 đến dưới 6,10.

   - Cấp bậc quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,10 đến dưới 6,80.

   - Cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,80 trở lên.

   Như vậy, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hiện tại bạn đang giữ bậc 4 là mức bậc lương cuối cùng của hàm Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, vậy nên bạn chỉ được tăng bậc lương khi tăng quân hàm lên Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn