Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ phép hằng năm có được hưởng phụ cấp đi đường không?

Ngày hỏi:12/05/2020

Anh Thái địa chỉ mail thaiqt***@gmail.com có hỏi: Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ phép năm có được hưởng phụ cấp đi đường không? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định về vấn đề nghỉ phép hàng năm đối với quân nhân chuyên nghiệp như sau:

   “1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm như sau:

   a) Dưới 15 năm phục vụ được nghỉ 20 ngày;

   b) Từ đủ 15 năm đến dưới 25 năm phục vụ được nghỉ 25 ngày;

   c) Từ đủ 25 năm phục vụ trở lên được nghỉ 30 ngày.


   3. Được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường theo chế độ hiện hành; thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép hằng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
   …”

   Như vậy, theo quy định này, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ phép hằng năm sẽ được thanh toán tiến tàu xe và phụ cấp đi đường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn