Quân nhân chuyên nghiệp phục viên khi ốm đau có được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y không?

Ngày hỏi:23/09/2021

Dạ, xin hỏi theo quy định pháp luật về Quân nhân chuyên nghiệp thì đối với Quân nhân chuyên nghiệp phục viên nếu sau này có ốm đau thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 40 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về Quân nhân chuyên nghiệp phục viên:

   - Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần; được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

   - Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

   Như vậy, điều kiện đặt ra ở đây phải là đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau mới được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn