Quân nhân dự bị được xếp chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp như thế nào?

Ngày hỏi:03/01/2020

Theo quy định mới thì phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 29 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, cụ thể như sau:

   - Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp.

   - Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị và thôi hưởng phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Chính phủ quy định mức phụ cấp, điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn