Quân nhân xuất ngũ phục viên nhận được trợ cấp bao nhiêu?

Ngày hỏi:05/12/2019

Tôi thôi phục vụ tại ngũ theo hình thức phục viên. Vậy tôi được nhận tiền trợ cấp bao nhiêu? Mong nhân được giải đáp của anh chị. Lương của tôi là 6.109.000 đồng và làm việc được 9 năm 3 tháng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quân nhân xuất ngũ phục viên nhận được trợ cấp bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 4 Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chế độ của quân nhân thôi phục vụ tại ngũ theo hình thức phục viên như sau:

   "1. Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

   2. Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên.

   3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   4. Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức."

   *Thứ nhất: Trợ cấp tạo việc làm:

   Trợ cấp tạo việc làm = 6 x mức lương cơ sở = 6 x 1.490.000 = 8.940.000 đồng

   *Thứ 2: Trợ cấp phục viên một lần

   Theo Điều 6 Thông tư 162/2017/TT-BQP quy định mức phục cấp phục viên 1 lần được tính như sau:

   Trợ cấp phục viên 1 lần = 9 x Tiền lương = 9 x 6.109.000 = 54.981.000

   Lưu ý: Làm việc được 9 năm 3 tháng được làm tròn là 9 năm.

   *Thứ 3: Bạn được hưởng chế độ BHXH 1 lần (Sau 1 năm nghỉ việc không đóng BHXH)

   Mức hưởng chế độ BHXH 1 lần được quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể như sau:

   - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

   - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

   - Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, bạn được nhận các trợ cấp khi thôi tại phục vụ tại ngũ theo diện phục viên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quân nhân xuất ngũ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn