Quy chế làm việc của Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Ngày hỏi:05/01/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì quy chế làm việc của Hội đồng thi nâng Ngạch công chức được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy chế làm việc của Hội đồng thi nâng ngạch công chức
   (ảnh minh họa)
  • Quy chế làm việc của Hội đồng thi nâng ngạch công chức quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

   Hội đồng thi nâng ngạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch đã biểu quyết. Hội đồng thi nâng ngạch thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm thi;

   - Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có). Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký giúp việc;

   - Tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch và sử dụng theo quy định;

   - Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

   - Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức;

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức;

   - Hội đồng thi nâng ngạch công chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự thi nâng ngạch hoặc của bên vợ (chồng) của người dự thi nâng ngạch; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự thi nâng ngạch hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn