Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch văn thư?

Ngày hỏi:21/04/2016

Xin chào quỹ cấp cơ quan, cho tôi hỏi khi nào thì thành phố đà nẵng thực hiện chuyển xếp lương cho nhân viên văn thư....theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch văn thư

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Đối với các Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành Thông tư quy định về mã số, tiêu chuản chức danh nghề nghiệp, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị lập phương án đề nghị bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo các Thông tư được ban hành để Sở Nội vụ thẩm định (Công văn số 2147/SNV-CCVC ngày 04/9/2015 của Sở Nội vụ, Công văn số 2743/UBND-SNV ngày 19/4/2016 của Chủ tịch UBND thành phố). Theo đó, việc triển khai thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BNV cũng thực hiện theo các Công văn nếu trên.

   Tuy nhiên, hiện nay chưa có đơn vị nào đề nghị phê duyệt phương án bổ nhiệm vào ngạch văn thư.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn