Quy định chung về Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn

Ngày hỏi:08/08/2018

Quy định chung về Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Hữu Phúc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Có thắc mắc trên tôi mong sớm nhận được Ban biên tập. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định chung về Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quy trình;

   - Hiệu lực áp dụng Quy trình;

   - Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến việc lập Quy trình và tổ chức quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT;

   - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viện dẫn để quản lý, vận hành khai thác công trình, bao gồm: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dùng để thiết kế công trình, vật liệu chính sử dụng để xây dựng công trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế công trình đặc biệt trên đường GTNT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác;

   - Các tài liệu tham khảo, tài liệu được viện dẫn;

   - Hồ sơ tài liệu về công trình trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng và bản vẽ hoàn công là tài liệu phục vụ quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT. Trong Quy trình phải có các thông tin khái quát về phạm vi công trình, các bộ phận, hạng mục của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình (nếu có);

   - Các nội dung cần thiết khác.

   Trên đây là thông tin mà bạn thắc mắc. Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn