Quy định cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ

Ngày hỏi:19/08/2012

Độc giả ở địa chỉ email quangdau10011977@... hỏi: Chính sách đối với giáo viên được cử đi đào tạo thạc sĩ được quy định như thế nào? Một giáo viên được Sở GDĐT cử đi đào tạo thạc sĩ, nhưng sau 2 năm vẫn chưa hoàn thành chương trình học và Sở không cho phép giáo viên đó tiếp tục học nữa. Vậy, quyết định của Sở có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Chế độ chính sách đối với người đi đào tạo thạc sĩ được quy định tại Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Theo quy định tại Điều 7 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, học viên có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo.

   Do vậy, nếu học viên không đảm bảo thực hiện hoàn thành chương trình đào tạo mà không có lí do chính đáng thì cơ sở gửi đi học không cho tiếp tục học nữa là đúng thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn