Quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:24/11/2017

Quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định hiện hành được quy định ra sao? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Khánh An hiện là công chức nhà nước đang làm việc tại Phòng Lao động Thương Binh xã hội của Quận, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể như sau: Quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định hiện hành được quy định ra sao? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các Bạn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại Công văn số 1637/QLLĐNN-TTLĐ về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành, cụ thể như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng gồm:

   a) Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ (theo Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư):

   b) Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt:

   c) Các tài liệu chứng minh tính khả thi và phù hợp với pháp luật của Hợp đồng cung ứng lao động, tùy theo từng thị trường lao động, có thể có các tài liệu sau:

   - Giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho người sử dụng lao động;

   - Thư yêu cầu của người sử dụng lao động;

   - Thư ủy quyền của người sử dụng lao động;

   - Hợp đồng lao động (mẫu) giữa người sử dụng lao động và người lao động:

   - Phiếu thẩm định hợp đồng do Ban Quản lý lao động Việt Nam tại nước sở tại cấp (đối với những nước có quy định về thẩm định hợp đồng).

   d) Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động (bao gồm phương án về tuyển chọn lao động, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, quản lý lao động ở nước ngoài và thu chi tài chính đối với người lao động….)

   đ) Cài tài liệu khác có liên quan theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước đối với từng thị trường cụ thể (nếu có).

   2. Tiếp nhận hồ sơ và trả lời doanh nghiệp:

   Hồ sơ đăng ký hợp đồng nộp tại phòng văn thư Cục Quản lý lao động ngoài nước. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến. Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp về hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng.

   Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại công văn này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy định của pháp luật về việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Công văn số 1637/QLLĐNN-TTLĐ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn