Quy định mới về hỗ trợ cán bộ nghỉ phép

Ngày hỏi:02/02/2015
Tôi công tác ở Tây Nguyên được hưởng phụ cấp khu vực 0,5%. Năm nay là năm thứ hai tôi chưa nghỉ phép để dành tết này về thăm bố mẹ. Tôi muốn luật sư nói cụ thể hơn về chế độ nghỉ phép và việc Nhà nước hỗ trợ cán bộ nghỉ phép theo quy định mới.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bộ luật Lao động, Thông tư số 141/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 6/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định này, không chỉ cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán thì được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường như trước đây, mà kể từ ngày 1/7/2014, những người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi đủ điều kiện nghỉ phép hàng năm khi về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán cũng sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ này. Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi quy định về điều kiện thanh toán tiền phương tiện, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm. Cụ thể, cán bộ, công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm; thay vì nghỉ phép của năm nào chỉ được thanh toán trong năm đó như quy định trước đây. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Sửa đổi đối tượng được thanh toán tiền lương cho những ngày được nghỉ phép hàng năm nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2012, gồm: - Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm. - Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền. Về điều kiện, thời hạn thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm: Cán bộ công chức có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư 141/2011. Trên đây là những quy định mới, bạn nghiên cứu để áp dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn