quy định mới về việc chuyển bậc lương từ trung Cấp lên Đại học dành cho Viên chức?

Ngày hỏi:04/02/2015

Cho em hỏi quy định mới về việc chuyển bậc lương từ trung Cấp lên Đại học dành cho Viên chức. Em xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay bạn là viên chức đang giữ bậc lương chức danh nghề nghiệp hạng IV (tương đương ngạch cán sự). Trường hợp bạn đã có Bằng tốt nghiệp Đại học, muốn chuyển bậc lương từ chức danh nghề nghiệp hạng IV (tương đương ngạch cán sự) lên chức danh nghề nghiệp hạng III (tương đương ngạch chuyên viên) thì phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

   Sau khi đạt kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc chuyển xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn