Quy định tiền lương tăng thêm đối cới cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang?

Ngày hỏi:12/04/2016

Em được tăng bậc lương từ 15 tháng 9 năm 2016 từ 2,1 lên 2,41 thì thời gian hưởng trợ cấp dưới 2,34 là bao nhiêu?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối cới cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2015 và được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2015).

   Như vậy, nếu bạn thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này thì thời gian bạn được hưởng tiền lương tăng thêm được tính từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm bạn được nâng lương lên 2,41.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn