Quy định về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Ngày hỏi:06/12/2018

Em đang học về tổ chức bộ máy hành chính của Tòa án nhân dân tối cao nhưng vẫn chưa nắm rõ, anh chị có thể cung cấp giúp em quy định về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao được không ạ? Em cảm ơn anh chị 

Thanh Hoàng (hoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao thì:

   1. Thành lập Văn phòng; các Cục, Vụ và đơn vị tương đương trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, cụ thể như sau:

   a) Văn phòng;

   b) Cục Kế hoạch - Tài chính;

   c) Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra I);

   d) Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại (Vụ Giám đốc kiểm tra II);

   đ) Vụ Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên (Vụ Giám đốc kiểm tra III);

   e) Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học;

   g) Ban Thanh tra;

   h) Vụ Tổ chức - Cán bộ;

   i) Vụ Tổng hợp;

   k) Vụ Hợp tác quốc tế;

   l) Vụ Thi đua - Khen thưởng;

   m) Vụ Công tác phía Nam;

   n) Báo Công lý;

   o) Tạp chí Tòa án nhân dân.

   2. Số lượng cấp phó của Văn phòng; mỗi đơn vị Cục, Vụ và tương đương trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao không quá 03 người.

   Đối với các đơn vị có tổ chức Phòng và tương đương thì số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương không quá 02 người.

   3. Căn cứ vào tổng biên chế đã được ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân bổ biên chế cho từng đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao.

   Trong trường hợp cần thiết, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, biên chế cho các đơn vị trong bộ máy giúp việc để thực hiện nhiệm vụ chung của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

   4. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được quy định tại Quyết định này, Thủ trưởng đơn vị quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng chức năng và tương đương trong Quy chế làm việc của đơn vị và trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn