Quy định về bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên

Ngày hỏi:12/05/2017

Việc bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là: Hoài Tâm, hiện đang là trưởng phòng tại công ty X chuyên về XNK. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về việc bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: hoai.tam***@gmail.com 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân như sau:

   Cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân phải bố trí người có năng lực, trìnhđộ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên.

   a) Việc cử người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân phải được thông báo bằng văn bản cho Trưởng Ban Tiếp công dân, trong đó nêu rõ họ tên, chức vụ, phạm vi nhiệm vụ;

   b) Đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân phải thực hiện đúng quy chế tiếp công dân, nội quy của Trụ sở tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; chấp hành chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức mình và điều hành của Trưởng Ban Tiếp công dân trong khi tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công chức khác trong Trụ sở tiếp công dân để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân;

   c) Trưởng Ban Tiếp công dân có trách nhiệm nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bố trí người có năng lực, trình độ phù hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 64/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn