Quy định về chuyển xếp lương

Ngày hỏi:14/07/2009

Tôi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp năm 1990, tham gia công tác tại địa phương. Từ tháng 12/1999 – 10/2000, tôi được bố trí làm cán bộ văn hóa xã hội, hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định 09/1988. Từ tháng 10/2000, tôi được bầu làm thường trực Đảng ủy; tháng 5/2002 được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy, hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định 09/1998. Khi có Nghị định 121/2003 NĐ - CP về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn, tôi được xếp Hệ số lương là 1,9 được hưởng từ ngày 01/11/2003. Theo Nghị định 204/2004/NĐ - CP, tôi được xếp lương theo ngạch bầu cử, bậc 1, hệ số 2,15 thời gian hưởng từ ngày 01/10/2004 - 10/2005. Từ tháng 11/2005 - 5/2006 chuyển làm công tác văn hóa xã hội được hưởng bảo lưu lương 6 tháng. Tháng 6/2006 đến thời hạn chuyển xếp lương chuyên môn thì tôi được điều động và bố trí công tác tại Trạm khuyến nông huyện Tam Dương, được chuyển xếp lương vào ngạch kỹ sư, bậc 1, hệ số 2,34 từ ngày 01/6/2006. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ công chức, viên chức thì tôi phải được xếp lương vào ngạch kỹ sư, bậc 3 với Hệ số lương 3,00 mới đúng. Cách tính của tôi như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 121 ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức. Thông tư số 01 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới; Thông tư số 79 ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc. Theo các văn bản trên và đối chiếu với trường hợp của anh luật sư giải thích như sau: Khi chuyển xếp lương theo Nghị định 204, anh được xếp lương hệ số 2,15 bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ chuyên trách ở xã, phường (cán bộ chuyên trách cấp xã theo điều 2 khoản 1 Nghị định 121). Khi anh chuyển sang làm công tác văn hoá, xã hội (chức danh công chức cấp xã theo điều 2 điểm 2 Nghị định 121) và anh được hưởng lương bảo lưu đối với mức lương cán bộ chuyên trách cấp xã (hệ số 2,15) là đúng quy định. Khi anh được điều chuyển công tác lên Trạm khuyến nông huyện thì cơ quan chuyển xếp lương cho anh bậc 1 có hệ số 2,34 (thuộc công chức loại A1, bậc 1; lương chuyên viên) là đúng với quy định tại mục III, điểm 3, khoản c “Trường hợp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã chưa xếp lương theo ngạch bậc công chức, viên chức thì căn cứ vào trình độ đào tạo chuyên ngành đã đạt được, nội dung công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức để thực hiện bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống...”. Như vậy, khi anh chuyển công tác lên Trạm khuyến nông, anh được bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên có hệ số 2,34 là cao hơn so với mức lương 2,15 anh đang được bảo lưu là đúng quy định. Nếu anh còn thắc mắc thì trực tiếp lên Phòng Nội vụ để được giải thích cụ thể


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn