Quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chính Phủ

Ngày hỏi:13/03/2020

Chị Nhung, hiện đang là giảng viên đại học Luật có nội dung cần hỗ trợ như sau: Hiện nay theo quy định mới thì về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định như thế nào? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/05/2020) có quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chính Phủ như sau:

   Quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

   - Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

   - Các tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này được huy động tham gia làm cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

   - Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp lu ật thực hiện theo chế độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn