Quy định về đánh giá quản lý hợp tác quốc tế ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:28/11/2019

Được biết mới có quy định về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường, cho tôi hỏi việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hợp tác quốc tế được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Mục 2 Phụ lục 3.1 Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hợp tác quốc tế ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   TT

   Tiêu chí

   Tình trạng

   Điểm

   Điểm tối đa

   1

   Các ứng dụng dùng chung phục vụ hành chính nội bộ.

   1.8

   Quản lý hợp tác quốc tế

   Tỷ lệ đơn vị đã triển khai

   Tỷ lệ ≥ 70%

   Điểm tối đa

   7

   70%> Tỷ lệ ≥ 35%

   Điểm = (Tỷ lệ x điểm tối đa)/ Tỷ lệ định mức

   Tỷ lệ < 35%

   0 điểm

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn