Quy định về danh mục dịch vụ kỹ thuật công nghệ dùng chung ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:31/01/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Danh mục dịch vụ kỹ thuật công nghệ dùng chung ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 4 Mục V Chương II Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định danh mục dịch vụ kỹ thuật công nghệ dùng chung ngành Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

   Danh mục các dịch vụ hạ tầng được cung cấp sử dụng chung tại Bộ, qua đó các đơn vị có thể sử dụng, khai thác, tiết kiệm chi phí (trừ dịch vụ đặc thù, yêu cầu bảo mật của đơn vị), tránh việc đầu tư trùng lặp, thiếu tập trung, quản lý thiếu tập trung, khó khăn cho việc nâng cấp, bảo trì.

   TT

   Tên dịch vụ

   Mô tả

   1

   Dịch vụ đặt máy chủ, thiết bị công nghệ thông tin

   Cung cấp không gian, hạ tầng hỗ trợ cho phép đặt máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng tại các Trung tâm dữ liệu.

   2

   Dịch vụ cung cấp máy chủ ảo hóa

   Cung cấp máy chủ ảo hóa tại các Trung tâm dữ liệu (Trụ sở Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường). Máy chủ ảo hóa được đặt trong mạng phân vùng mạng riêng của các đơn vị, sử dụng chung hạ tầng an toàn thông tin tại các Trung tâm dữ liệu.

   3

   Dịch vụ cung cấp mạng riêng

   Tạo phân vùng mạng dùng riêng cho máy chủ của các đơn vị đặt tại tại các Trung tâm dữ liệu.

   4

   Dịch vụ mạng riêng ảo

   Cung cấp kết nối mạng riêng ảo (VPN) tại các Trung tâm dữ liệu (Trụ sở Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường), phục vụ công tác quản trị hệ thống, làm việc từ xa đảm bảo an toàn, bảo mật.

   5

   Dịch vụ cung cấp địa chỉ IP

   Cung cấp dải IP (IPv4, IPv6) nội bộ cho máy chủ hệ thống thông tin tại các Trung tâm dữ liệu (trụ sở Bộ, trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) và dải IP truy cập từ Internet.

   6

   Dịch vụ cung cấp tên miền (Domain)

   Cung cấp tên miền sử dụng nội bộ và internet của Bộ dưới dạng:

   ***.monre.gov.vn

   7

   Dịch vụ cung cấp Chứng chỉ số SSL

   Cung cấp Chứng chỉ số SSL cho Trang/Cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, nhằm nâng cao bảo mật, tin cậy khi truyền tải thông tin qua mạng

   8

   Dịch vụ Chữ ký số

   Cung cấp dịch vụ tích hợp Chữ ký số chung dùng cho các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử của Bộ (ví dụ Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử; Hệ thống Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến, …).

   9

   Dịch vụ Thư điện tử

   Cung cấp Tài khoản Thư điện tử công vụ cho người dùng của Bộ.

   Địa chỉ: https://mail.monre.gov.vn

   10

   Dịch vụ nền tảng phục vụ Trang/Cổng thông tin điện tử

   Cung cấp dịch vụ đặt, phát triển Trang/Cổng thông tin điện tử trên nền tảng công nghệ Microsoft Sharepoint 2016.

   11

   Dịch vụ lưu trữ dữ liệu dạng tệp

   Cung cấp dịch vụ lưu trữ tập trung dữ liệu dạng tệp trên môi trường mạng.

   Các giao thức sử dụng: SMB, NFS, FTP.

   12

   Dịch vụ hệ quản trị cơ sở dữ liệu

   Cung cấp dịch vụ hệ quản trị cơ sở dữ liệu, dựa trên các phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ có bản quyền đã được đầu tư của Bộ.

   Hỗ trợ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ: Microsoft SQL Enterprise 2016; Oracle 11g và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đã được đầu tư của các đơn vị.

   13

   Dịch vụ sao lưu dữ liệu hệ thống

   Cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu đối với tệp hệ thống, cơ sở dữ liệu.

   Hỗ trợ giải pháp công nghệ:

   - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL 2016, IBM DB2 10.5, Oracle 12 và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đã được đầu tư của các đơn vị.

   - Hệ điều hành máy trạm: Microsoft Windows, Linux…

   14

   Dịch vụ quản lý, công bố cơ sở dữ liệu không gian

   Cung cấp dịch vụ quản lý và công bố thông tin, dữ liệu không gian.

   Hỗ trợ công nghệ: hệ thống thông tin địa lý ArcGIS Server 10 và các hệ thống thông tin địa lý đã được đầu tư của các đơn vị.

   15

   Dịch vụ giám sát mạng an toàn, an ninh cho thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin

   Cung cấp dịch vụ giám sát thiết bị mạng, máy chủ được đặt tại các Trung tâm dữ liệu. Các chức năng cơ bản:

   - Giám sát các thiết bị mạng, máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin thông qua các giao thức: ICMP, TCP/UDP, SNMP, ….

   - Cảnh báo các vấn đề phát sinh thông qua: thư điện tử, tin nhắn SMS.

   - Truy cập giao diện giám sát thông qua mạng riêng ảo (VPN).

   16

   Dịch vụ Thư viện điện tử tài nguyên môi trường

   Cung cấp dịch vụ thư viện điện tử tài nguyên môi trường trên nền tảng điện toán đám mây cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Các chức năng cơ bản:

   - Biên mục các loại tài nguyên thư viện theo chuẩn MARC 21, AACR-2, ISBD.

   - Quản lý các loại ấn phẩm định kỳ như báo, tạp chí, tập san, ...

   - Quản lý giao dịch mượn trả tài liệu giữa bạn đọc và thư viện.

   - Quản lý thông tin bạn đọc, các hoạt động liên quan đến bạn đọc như tạo khuôn dạng thẻ, in mã vạch, cấp thẻ, …

   - Quản trị cơ sở dữ liệu số hóa của thư viện

   - Quản lý giao dịch trao đổi tư liệu với các thư viện khác theo chuẩn quốc tế.

   - Tra cứu tài nguyên của thư viện.

   - Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng, thiết đặt các tham số hệ thống và các cơ chế đồng bộ dữ liệu, …

   - Một số tiện ích khác…

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn