Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung nào?

Ngày hỏi:14/07/2020

Cho tôi hỏi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh từ năm 2021 được quy định phải bao gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

   - Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

   - Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

   - Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

   -Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

   Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh bắt buộc phải có 06 nội dung trên.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh kể từ năm 2021.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT