Quy định về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày hỏi:31/10/2016

Quy định về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống ở Tiền Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thực hiện thế nào? Trình tự thực hiện ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Minh Khang_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 31 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được quy định như sau:

   - Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội.

   - Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan khác có thẩm quyền báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   - Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo trình tự sau đây:

   a) Đại diện cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này trình bày báo cáo;

   b) Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

   c) Chủ tọa phiên họp kết luận.

   - Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình Quốc hội.

   Trên đây là quy định về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn