Quy định về Hội đồng kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành điện

Ngày hỏi:29/03/2019

Xin chào anh chị, tôi làm việc tại đơn vị trạm phát điện miền Nam. Tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp chứng nhận vận hành, anh chị cho tôi hỏi Quy định về Hội đồng kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành điện như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Điều 36 Quy trình kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL năm 2018, thì Quy định về Hội đồng kiểm tra:

   1. Hội đồng kiểm tra do đơn vị có thẩm quyền kiểm tra thành lập, gồm có Chủ tịch hội đồng và ít nhất 04 thành viên từ các bộ phận sau:

   - Lãnh đạo của Đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, Lãnh đạo của các Phòng, Ban thuộc Đơn vị có thẩm quyền kiểm tra liên quan đến các nội dung đào tạo chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia;

   - Cán bộ chuyên gia có kinh nghiệm đang công tác tại các Phòng, Ban thuộc Đơn vị có thẩm quyền kiểm tra liên quan đến các nội dung đào tạo chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia;

   - Đại diện của Cục Điều tiết điện lực (đối với các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện tại Cấp điều độ quốc gia, cấp điều độ miền; nhà máy điện có công suất từ 30 MW trở lên, trạm điện cấp điện áp từ 220 kV trở lên; các chức danh tham gia trực tiếp công tác vận hành tại Trung tâm điều khiển một nhóm nhà máy điện hoặc nhóm trạm điện).

   - Thư ký Hội đồng kiểm tra.

   2. Đơn vị có tham quyền kiểm tra có trách nhiệm mời đại diện Đơn vị Quản lý vận hành hoặc Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra để chứng kiến quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực của nhân viên thuộc phạm vi quản lý nhưng không tham gia vào quá trình chấm điểm.

   3. Hội đồng kiểm tra chỉ làm việc khi có từ 03 thành viên trở lên tham dự.

   4. Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra

   - Tổ chức xây dựng nội dung kiểm tra; chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đợt kiểm tra;

   - Phân công và sắp xếp kế hoạch kiểm tra;

   - Phổ biến, hướng dẫn quy trình, nội quy kiểm tra và các quy định cần thiết cho các thành viên Hội đồng kiểm tra và đối tượng tham dự kiểm tra;

   - Tổ chức kiểm tra theo quy định;

   - Lập biên bản xử lý các vi phạm trong quá trình kiểm tra theo thẩm quyền và thông báo cho các bên liên quan;

   - Tổng hợp kết quả kiểm tra và ký xác nhận biên bản kiểm tra.

   Trên đây là quy định về nội dung và hình thức kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT