Quy định về Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi tên là Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác trong Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như trên. Mong nhận được phản hồi của quý anh chị. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được hướng dẫn tại Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND, theo đó:

   Điều 3. Lãnh đạo Sở Du lịch

   1. Sở Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

   2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo yêu cầu;

   3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

   4. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật;

   5. Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

   6. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại Quyết định 13/2017/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn