Quy định về môn thi và thời gian thi khi nâng ngạch công chức được quy định ra sao?

Ngày hỏi:05/01/2021

Quy định về môn thi và thời gian thi khi nâng Ngạch công chức được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, có quy định về môn thi và thời gian thi nâng ngạch

   1. Môn kiến thức chung:

   a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

   b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi;

   c) Thời gian thi: 60 phút.

   2. Môn ngoại ngữ:

   a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

   b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định;

   c) Thời gian thi: 30 phút.

   3. Môn tin học:

   a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

   b) Nội dung thi: 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi;

   c) Thời gian thi: 30 phút.

   4. Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

   a) Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thi viết đề án, thời gian tối đa 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho mỗi bài thi;

   b) Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; thang điểm 100;

   c) Đối với nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tương đương; ngạch chuyên viên hoặc tương đương:

   Thi viết, thời gian 120 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; thang điểm 100.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn