Quy định về nâng lương trước hạn cho viên chức

Ngày hỏi:04/02/2015

Năm 2011, do đạt thành tích xuất sắc, tôi được nâng bậc lương trước thời hạn ngạch giáo viên THCS chính, mã ngạch 15a.201, từ bậc 5 hệ số 3,66 lên bậc 6 hệ số 3,99, từ ngày 1.3.2012. Sau đó, do đạt kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp, tôi nhận được quyết định nâng lên ngạch lương GV trung học cao cấp, mã ngạch 15.112, bậc 1 hệ số 4,0 từ ngày 1.1.2012. Đề nghị Báo Lao Động giải đáp giúp, tôi có được hưởng quy chế nâng lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong đợt nâng lương lần tới không?

  • Để trả lời câu hỏi của bà, chúng tôi trích dẫn một số quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31.7.2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

   - Về điều kiện và chế độ được hưởng nâng bậc lương trước thời hạn: “Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31.12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 thông tư này” (điểm a khoản 1 Điều 3).

   - Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh” (điểm d khoản 1 Điều 3).

   Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn ngạch giáo viên THCS chính mã ngạch 15a.201 từ bậc 5 lên bậc 6 của bà có hiệu lực từ ngày 1.3.2012. Sau đó bà tiếp tục nhận được quyết định nâng ngạch lên ngạch lương GV trung học cao cấp mã ngạch 15.112 bậc 1 từ ngày 1.1.2012. Như vậy, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn ngạch giáo viên THCS chính đối với bà đương nhiên mất hiệu lực kể từ ngày 1.1.2012, do đối tượng điều chỉnh của quyết định nâng lương (quyết định hành chính) không còn.

   Như vậy, căn cứ quy định chúng tôi đã viện dẫn, nếu bà đạt đủ điều kiện nâng lương trước hạn, bà vẫn được xét nâng bậc lương trước thời hạn, bởi bà chưa từng được tăng lương trước hạn trong ngạch giáo viên trung học cao cấp.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn