Quy định về phân công chuyên môn cho viên chức trúng tuyển

Ngày hỏi:06/12/2016

Tôi đang công tác tại Trường THCS, trường tôi có một giáo viên dự thi viên chức môn Địa lý (chuyên ngành của giáo viên đó là Văn - Địa. Nhưng khi thi viên chức thì giáo viên đó thì Địa lý) khi về trường thì Hiêụ trưởng lại phân cho giáo viên này dạy Văn mà không phân dạy một tiết Địa nào trông khi trường tôi đang thiếu giáo viên Địa lý, Hiệu trưởng đã phân cho những người không có chuyên môn Địa dạy Địa trong khi giáo viên thì viên chức đúng chuyên ngành Địa lý thì lại không phải dạy Địa. Vậy cho tôi hỏi việc phân công chuyên môn như thế ở trường tôi có đúng không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 25 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về phân công nhiệm vụ đối với viên chức như sau:

   1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

   2. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

   Căn cứ vào quy định này thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

   Khoản 1 Điều 19 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng như sau:

   + Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

   + Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường;

   + Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

   + Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

   + Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

   + Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

   + Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

   + Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

   + Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

   + Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

   Đồng thời việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn. Người giáo viên này trúng tuyển kỳ thi viên chức với vị trí việc làm làm giáo viên dạy địa lý. Thì người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho giáo viên này phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Mặc dù chuyên ngành là giáo viên văn – địa, tuy nhiên phải phù hợp với vị trí được tuyển dụng. Hiệu trưởng nhà trường phân công cho những người không có chuyên môn địa lý dạy môn địa lý là không đúng chuyên môn là sai.

   Nếu như bạn có ý kiến phản hồi đối với trường hợp của người giáo viên này thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên hiệu nhà trường, nếu nhà trường không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn làm đơn gửi đến Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng nội vụ cấp huyện nơi quản lí trực tiếp đơn vị sự nghiệp công lập nơi bạn đang công tác giảng dạy để được giải quyết.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phân công chuyên môn cho viên chức trúng tuyển. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 29/2012/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn