Quy định về phiên họp của Chính phủ

Theo dõi sự thay đổi của Phiên họp của Chính phủ
Ngày hỏi:20/09/2016

Phiên họp của Chính phủ được quy định như thế nào và tiến hành ra sao? Ban biên tập có thể trả lời giúp tôi được không? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phiên họp của Chính phủ được quy định cụ thể tại Điều 46 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, theo đó:

   Phiên họp của Chính phủ được tiến hành phải tuân thủ những quy định sau:

   - Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Chính phủ tham dự.

   - Nội dung phiên họp của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ.

   - Các quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

   Trên đây là tư vấn về quy định trong phiên họp Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn