Quy định về phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng ĐBKK trước ngày 27/12/2008

Ngày hỏi:13/06/2016
GD&TĐ - Những trường hợp giáo viên đã công tác tại cơ sở giáo dục các xã thuộc các huyện nghèo từ trước 27/12/2008 (ngày Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP được ban hành) và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên thì thời điểm tính hưởng phụ cấp ưu đãi từ khi nào? – Nguyễn Hoàng Phú (nghoangphu***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Do Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Điều 7 Chương III Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, vì vậy Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC cũng không hướng dẫn nội dung này.

   Về phụ cấp ưu đãi, đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ trước ngày 16/2/2008 và hiện vẫn đang công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo quy định thì thời điểm tính hưởng phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ ngày Thông tư liên tịch số: 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH có hiệu lực thi hành (ngày 25/7/2001) và ngày Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thay thế Thông tư 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH có hiệu lực thi hành (ngày 12/7/2006).

   Đối với nhà giáo công tác tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số: 30a/2008/NQ-CP (được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP), trước ngày 27/12/2008 và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên thì được áp dụng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP (trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi) kể từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn