Quy định về phụ cấp ưu đãi, thu hút và trợ cấp lần đầu

Ngày hỏi:30/04/2016
Tôi là một giáo viên đang công tác tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) từ năm 2006. Năm 2007 xã tôi được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo quyết định số 30/2007/TTg của Thủ Tướng chính phủ có hiệu lực 5/8/2007 và đến ngày 31/12/2015 vẫn còn hiệu lực. Xin hỏi quý Tòa soạn: tôi có được hưởng phụ cấp uu đãi và phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 61/2006/NĐ/CP của Thủ tướng Chính phủ hay không? Nếu có tôi được hưởng từ ngày nào? Có được truy lĩnh hay không? Ngoài ra, tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương tối thiểu không? – Bùi Nam (buinam***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Các chế độ mà bạn quan tâm, nay được thực hiện áp dụng theo Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014.

   Trước hết bạn cần hiểu tường minh các chế độ chính sách mà bạn đang quan tâm đó là: Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu. Các chế độ chính sách này lần lượt được quy định tại các Điều 7, 8, 10 như sau:

   * Về phụ cấp ưu đãi:

   Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

   *Về phụ cấp thu hút

   - Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   - Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

   + Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

   + Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   + Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CPngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ.

   - Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   * Về Trợ cấp lần đầu

   - Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

   - Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết chúng tôi có thể hiểu là bạn không phải là giáo viên được luân chuyển từ vùng thuận lợi về vùng đặc biệt khó khăn để dạy học. Do đó bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành nêu trên.

   Ngoài ra, nếu như địa phương bạn đang công tác vẫn thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 7 Văn bản trên.

   Trường hợp nơi bạn công tác đã chuyển thành vùng thuận lợi (không thuộc diện đặc biệt khó khăn) thì bạn sẽ không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp trên.

   Tuy nhiên theo chúng tôi, tốt nhất bạn nên trực tiếp hỏi cơ quan có thẩm quyền của địa phương là UBND huyện để được giải đáp thỏa đáng.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn