Quy định về tên miền của website cơ quan Nhà nước

Ngày hỏi:22/06/2016

Ông Đặng Văn Hiện (Lào Cai) hỏi: Website cơ quan Nhà nước cấp xã có thể đăng ký cấu trúc tên miền “.gov.vn” và “.vn” không?

  Nội dung này được Bộ Thông tin và Truyền thông tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực là tên miền không dấu được đặt theo tên các lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào, trong đó, tên miền “.gov.vn” dành cho các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

   Khoản 5, Điều 5 của Thông tư nêu trên quy định, tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng là tên miền không dấu (dưới “.vn”) dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.

   Như vậy, cơ quan Nhà nước cấp địa phương có thể đăng ký sử dụng tên miền dưới “.vn” và tên miền dưới “.gov.vn”. Do được quy định dành riêng cho các cơ quan Nhà nước và thuộc diện tên miền được bảo vệ, việc đăng ký, sử dụng tên miền dưới “.gov.vn” là phù hợp nhất đối với cơ quan Nhà nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

   Đối với nội dung ông Đặng Văn Hiện hỏi, cơ quan Nhà nước cấp địa phương (cơ quan xã nơi ông sinh sống) có thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn” cũng như thuộc đối tượng được đăng ký sử dụng tên miền dưới “.gov.vn”.

   Tuy nhiên, để phục vụ cho website chính thức, cơ quan xã đăng ký sử dụng tên miền dưới “.gov.vn” là phù hợp nhất.

   Thủ tục đăng ký sử dụng tên miền “.vn” được thực hiện tại một trong các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, thông tin chi tiết cung cấp tại địa chỉhttp://www.nhadangky.vn.

   Mặc dù ông Hiện làm website cho cơ quan xã nhưng thủ tục đăng ký sử dụng tên miền “.vn” phải do cơ quan xã thực hiện và đứng tên là chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, cá nhân ông Hiện không được đăng ký các tên miền của cơ quan Nhà nước, nội dung này đã được quy định rõ tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

   Việc ông Hiện thiết kế website là hoàn toàn độc lập với thủ tục đăng ký tên miền của cơ quan Nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn