Quy định về thành lập công đoàn theo pháp luật hiện hành

Ngày hỏi:24/12/2016

Tôi được biết công đoàn cơ sở (CĐCS) được thành lập trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu một số bài viết tôi thấy nếu có trên 100 người lao động (NLĐ) thì bắt buộc phải có CĐCS, như vậy có trái ngược nhau không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 quy định về điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở như sau:

   "1. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở:

   a. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, được thành lập ở các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi có ít nhất năm đoàn viên Công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

   b. Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động khi có ít nhất mười đoàn viên Công đoàn hoặc mười người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam”.

   Tại Khoản 12 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn hướng dẫn điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo Điều 16 Điều lệ Công đoàn như sau:

   Tổ chức cơ sở của công đoàn là nền tảng của tổ chức công đoàn.

   - Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan xã, phường, thị trấn; các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ hai điều kiện:

   + Có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

   + Có tư cách pháp nhân.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật công đoàn 2012 có quy định như sau: “Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”.

   Như vậy, Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Để thành lập Công đoàn phải có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và phải có tư cách pháp nhân. Thông tin bạn có được: “Trên 100 người lao động thì bắt buộc phải có Công đoàn cơ sở” là không có căn cứ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thành lập công đoàn theo pháp luật hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn