Quy định về thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện

Ngày hỏi:29/10/2019

Được biết ban tổ chức trung ương mới ban hành quy định về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin cho hỏi hướng dẫn này quy định như thế nào về việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục II Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 quy định việc xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như sau:

   Căn cứ nội dung thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự cấp tỉnh, giao ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa, hướng dẫn cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT