Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Ngày hỏi:15/02/2017

Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tôi tốt nghiệp cao học năm 2012 chuyên ngành lí luận văn học. Hiện tại tôi dạy trung học cơ sở. Tôi hỏi: Thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục thì thi những nội dung gì? Trường hợp của tôi thì có được miễn thi ngoại ngữ không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực. Theo quy định của pháp luật thì khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   Điều 12 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau:

   "1. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I:

   a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được Bộ Nội vụ phê duyệt, Bộ quản lý viên chức chuyên ngành lập danh sách viên chức được các cơ quan, đơn vị cử dự thi hoặc dự xét, tổng hợp theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và có văn bản gửi về Bộ Nội vụ quyết định danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   b) Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để Bộ quản lý viên chức chuyên ngành tổ chức kỳ thi theo quy định. Sau khi thực hiện, kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi về Bộ Nội vụ để quyết định công nhận kết quả.

   2. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II:

   a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được Bộ Nội vụ phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; quyết định danh sách viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức thực hiện.

   b) Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức.

   3. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, căn cứ quy định phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức; quyết định danh sách viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý viên chức để theo dõi, tổng hợp chung.

   4. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

   Theo quy định trên thì việc tổ chức và nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tùy theo từng chức danh cụ thể và địa phương cụ thể thực hiện.

   Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn tốt nghiệp cao học năm 2012, chuyên ngành lý luận văn học, hiện đang dạy học trong trường trung học cơ sở, muốn thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục thì bạn phải đảm bảo Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2012/TT-BNV, nội dung thi được thực hiện theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền đã được báo cáo với Bộ Nội vụ để thực hiện; đồng thời việc bạn có được miễn thi ngoại ngữ hay không sẽ căn cứ vào nội dung kế hoạch tổ chức thi thăng hạng hàng năm.

   Do đó, để biết thông tin cụ thể bạn nên tham khảo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hàng năm đã được phê duyệt trong ngành tại địa phương của bạn để xem xét về môn thi và điều kiện miễn thi ngoại ngữ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 12/2012/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn