Quy định về tổ chức các Hội nghị quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:18/10/2019

Bạn Ngọc Hân có mail là ngochan***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Quy định về tổ chức các Hội nghị quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về tổ chức các Hội nghị quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính được quy định tại Điều 8 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017, cụ thể như sau:

   - Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 công chức, viên chức thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt. Trường hợp công chức, viên chức thuộc thành phần tham gia dự họp vắng mặt thì không được phép ủy quyền cho người khác dự thay.

   - Đối với các Hội nghị có cùng thành phần tham dự thì trong cùng Hội nghị có thể triển khai nội dung, thủ tục quy hoạch cho nhiều chức danh quy hoạch.

   - Trước khi vào Hội nghị, chủ trì Hội nghị chỉ định một trong số các thành viên tham gia dự họp làm Thư ký của Hội nghị.

   - Nội dung, kết quả Hội nghị phải được lập thành biên bản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn