Quy định về trả phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:17/11/2009

Trong trường hợp là Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp thì có được hưởng cùng một lúc hai phụ cấp không, nếu được thì quy định ở văn bản nào? Cụ thể, tôi là Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cũng là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhưng hiện nay tôi chỉ được hưởng phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (mức 4%) chứ không được hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tôi đã hỏi Sở Nội vụ thì được trả lời là chỉ được hưởng một mức phụ cấp ở mức cao hơn trong khi đó 20 Đại biểu khác họ đều được nhận hai mức phụ cấp. Xin luật sư giải thích.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND, các chính sách của Nhà nước về chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức trong đó có các chức danh được bầu cử, bổ nhiệm. Riêng về chế độ sinh hoạt phí (nay gọi là hoạt động phí) của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định tại Quyết định 394 ngày 11/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định khi một người được bầu ở hai cấp Đại biểu thì chỉ được hưởng ở mức sinh hoạt phí cấp cao hơn. Về nguyên tắc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp nói chung đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định: Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh cao nhất. Trường hợp của ông là chức danh được bầu cử theo nhiệm kỳ và được hưởng phụ cấp theo quy định (phụ cấp của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã là mức 0,3% và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện mức 0,4% ). Nhưng ông hiện nay đang được bầu giữ hai chức danh do bầu cử (Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện). Theo các văn bản trên thì ông chỉ được hưởng mức phụ cấp của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện với mức 0,4 là đúng quy định. Việc trả lời của Sở Nội vụ Ninh Bình là đúng quy định. Việc ông cho rằng hiện nay 20 Đại biểu như ông đều được hai mức phụ cấp. Vấn đề này ông cần kiểm tra chính xác lại thông tin. Từ đó ông có thể đề nghị Sở Nội vụ xem xét lại mức hưởng phụ cấp của ông cũng như 20 Đại biểu mà ông đã nêu để việc chi trả phụ cấp thực hiện theo đúng pháp luật.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp
  Đại biểu Hội đồng nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn