Quy định về việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

Ngày hỏi:17/12/2019

Cho tôi hỏi: Việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 16 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao như sau:

   - Tùy thuộc vào nội dung của vấn đề, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng khoa học bằng văn bản.

   - Các tài liệu liên quan đến vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng khoa học phải được chuyển đầy đủ đến các thành viên để nghiên cứu, cho ý kiến trong thời hạn ít nhất là 3 ngày làm việc.

   - Thư ký Hội đồng khoa học có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, xây dựng kết luận của Hội đồng khoa học theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn