Quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

Ngày hỏi:25/12/2019

Chào tổ tư vấn pháp lý, tôi đang là viên chức, theo tôi được biết thì Luật Viên chức đã có sửa đổi. Vậy cho hỏi quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức theo quy định mới được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Khoản 8 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định:

  Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  - Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

  - Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  - Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn